Sdružení Filokallia Vás zve také letos na krásné duchovní a hudební zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby „Archaion Kallos“. Řecký výraz Archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Sdružení Filokallia (jehož název pocházející z řečtiny znamená „milovat krásu“) nazvalo takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).

Letošní ročník festivalu je výjimečný mimo jiné i proto, že se zabývá tématem „Eros v hudbě východního křesťanství“. Tomuto tématu budou věnovány dva koncerty festivalu a přednáška PhDr. Mariny Luptákové (ČR).


Festival představí široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní byzantská hudba, znamennyj raspěv, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (A. Kastalskij, S. Rachmaninov aj.) až po díla předních současných autorů, jako je např. I. Moody.


Festival je financován Ministerstvem kultury České republiky. Festival se koná pod záštitou starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové.


Těšíme se na Vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k Archaion kallos.

 

Program:

Byzantské hymny a řecké tradiční písně
5. 10. 2015, 19:30

Ženské pěvecké trio Chorodia Agiu Georgiu (Řecko – ČR)
Pravoslavný chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice, Praha 2
Vstupné: 100 Kč
Celonoční bdění

7. 10. 2015, 19:30

S. Rachmaninov: Celonoční bdění, op. 37.
A. Baltas:
Blažený muž (žalm 1) – světová premiéra
Chvalte Hospodina (žalm 150) – světová premiéra
Pražští pěvci, řídí Stanislav Mistr
Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstupné: 180 Kč, 120 Kč
Eros ve světské hudbě pravoslavného světa

12. 10. 2015, 20:00

Koncert představí zhudebnění světské milostné poezie velkého skladatele byzantské hudby Grigoriose Protopsaltise, svatební písně a lidovou milostnou hudbu z různých míst řeckého pravoslavného Východu.
Soubor hudby Blízkého východu Anatoli (Řecko – ČR)
Sbor: soubor Akropolis
Sólo zpěv: Panagiotis Koutrakos (Řecko)
Jako host vystoupí Hearn Gadbois (USA)
Malostranská beseda, Praha 1
Vstupné: 200 Kč

 

Eros a chvalozpěvy v hudbě východního křesťanství
15. 10. 2015, 19:30

Koncert představí různá zhudebnění Písně písní a další liturgické skladby, které vyjadřují Božský Eros (ΘείοςΈρως) z pera byzantských, postbyzantských a také současných autorů.
Ivan Moody: Píseň písní – česká premiéra
Jan Dušek: Čtyři písně Šalamounovy II (Píseň písní) – světová premiéra
Petr Koronthály: Što ukrasilasje jesi (Píseň písní) – světová premiéra
Petros Peloponnisios: Tropario tis Kassianis
Tradiční byzantský chorál aj.
Smíšený sbor Ad libitum, řídí Jan Kyjovský
Ženský sbor Philokallia ensemble, řídí Marios Christou
Sólo zpěv: Gerasimos Papadopoulos (Řecko)
Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstupné: 180 Kč, 120 Kč

 

Bohoslužba
Liturgie sv. Jana Zlatoústého
s autentickým byzantským chorálem
11. 10. 2015, 9:30 (dopoledne), vstup volný

Ženský sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje, řídí Valentina Shuklina
Sólo zpěv: Panagiotis Koutrakos (Řecko)
Liturgie se koná za účasti pražského arcibiskupa Michala.
Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Prodej vstupenek

Vstupenky je možno zakoupit v místě konání vždy hodinu před začátkem koncertu.

Předprodej:
Festivalová pokladna,
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY, Resslova 9a, Praha 2 – Nové Město
1.–15. 10. 2015, úterý–sobota, 9–17 hod.
Bohoslužba (11. 10.), přednášky a výstava: vstup volný

Rezervace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Doprovodné akce
Projekce
Projekce gruzínského filmu

Pokání
režie: Tengiz Jevgeněvič Abuladze, SSSR 1984
5. 10. 2015, 17:30

Kino PONREPO, Bartolomějská 11,  Praha 1
Vstupenky: 80 Kč, 70 Kč


Výstava
od 4. 10. do 31. 10. 2015 VSTUP VOLNÝ

Výstava pravoslavných ikon Marie Prusali
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov
otevírací doba
pondělí: 8:00 - 10:00 (dopoledne)
středa: 19:00 - 20:00
pátek: 19:00 - 20:00
sobota: 19:00 - 21:00
neděle: 9:00 - 1300
vstup volný

 

Přednášky
Eros v duchovní tradici východního křesťanství
PhDr. Marina Luptáková, Th.D.
12. 10. 2015, 16:00 vstup volný

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
místnost R107
M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1

Zdroj: http://www.philokallia.com/