V sobotu 14. března 2015 před 3. nedělí velkého půstu, zasvěcenou uctívání sv. Kříže, proběhla slavnostní událost. Ve katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze byl vysvěcen a intronizován nový arcibiskup pražský a českých zemí Michal (obč. jménem Michal Dandár).

Božskou liturgii sloužila Jeho Blaženost metropolita českých zemí a Slovenska Rostislav spolu s arcibiskupem michalovsko-košickým Jiřím, arcibiskupem berounským Jáchymem, biskupem fastovským Damiánem z Ukrajiny z kyjevské metropolie MP a biskupem Antonijem moravickým ze Srbského patriarchátu.

Na počátku liturgie podle dávného obřadu přijal metropolita jako hlavní světitel od o. Michala vyznání pravoslavné víry, kterým svěcenec veřejně vyznal svoji ortodoxii. Po Trojsvaté písni proběhl samotný akt svěcení nového biskupa, přičemž rukopoložení provedlo všech pět přítomných archijerejů. Poté slavnostně usedl na biskupskou katedru, čímž se ujal úřadu arcibiskupa pražského a českých zemí.Na konci liturgie pronesl nový arcibiskup slavnostní řeč, v níž poděkoval svým světitelům, pražské eparchii za volbu, svému předchůdci vl. Jáchymovi a dalším blízkým lidem. Po dalších proslovech a předání darů a květin byli všichni přítomní duchovní i věřící pozváni na slavnostní oběd do Monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnicích, kam je přivezly přistavené autobusy.Prosíme všechny věřící o modlitby za nově vysvěceného vladyku Michala.

Arcibiskupu pražskému a českých zemí Michalovi dej, Pane, hodně moudrosti a vytrvalosti při správě jemu svěřené pastvy, hodně štěstí a zdraví na mnohá a blahá léta!

Foto: Pravoslavná církevní obec v Horšovském Týně