První kanonický list sv. otce našeho Basila, arcibiskupa Caesaree Kappadocijská, k Amfilochiju, biskupu ikonijskému.

 

Druhý kanonický list sv. Basila Velikého k Amfilochiji, biskupu ikonijskému.

 

Třetí kanonický list sv. Basila Velikého k Amfilochiji, biskupu ikonijskému.

 

Z jiného listu sv. Basila Velikého k Amfilochiji, biskupu ikonijskému.

 

List sv. Basila Velikého k Diodoru, biskupu Tarskému.

 

List sv. Basila Velikého k presbyteru Řehoři.

 

Kanonický list sv. Basila Velikého k chorepiskopům.

 

List sv. Basila Velikého k jemu podřízeným biskupům.

 

Z 27 hlavy knihy sv, Basila o sv. Duchu k blaženému Amfilochiji.

 

Z 29 hlavy knihy sv. Basila o sv. Duchu.

 

Kanonický list sv. Řehoře, biskupa nisského, k Litoiji, biskupu melitinskému.

 

Svatého Řehoře Bohoslovce o tom, které knihy Starého a Nového zákona náleží čísti.

 

Svatého Amfilochije, biskupa, k Seleukovi o tom, které knihy se přijímají.

 

Kanonické odpovědi sv. Timoteje, biskupa alexandrijského, jednoho ze stopadesáti otců na cařihradském sněmu.

 

Pravidla Theofila, arcibiskupa alexandrijského.

  Oznámení o svátku Zjevení Páně, připadne-li po neděli.

  Poučení Theofilovo Ammonovi.

  Sv. Theofil k Afyngiji, biskupu o tak zvaných "čistých".

  Sv. Theofil Agathonu, biskupu.

  Sv. Theofil Minovi, biskupu.Pravidla svatého otce našeho Cyrilla, arcibiskupa alexandrijského.

  Kanonický list k Domnovi, patriarchovi antiochijskému.

  Sv. Cyrilla k biskupům v Lybii a Pentapoli.OKRUŽNĺ LIST. Gennadije, patriarchy cařihradského a svatého sněmu, všem přeosvíceným metropolitům a k papeži římskému.

 

List Tarasije, patriarchy Cařihradu, nového Říma, k Hadrianu, papeži starého Říma.

 

Zdroj: http://orthodoxia.cz/