Vážení bratře, sestro v Kristu!

Přijměte pozvání ke společným bohoslužbám

v domovní kaple sv. Mikuláše v Horšovském Týně, Pivovarská 31.


       
Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích
od 10.00 hodin. Večerní každou sobotu od 17.00 hodin.
             
Bohoslužby se konají česky nebo církevněslovansky.

Vyřizování běžných potřeb věřících 
je prováděno v době před/po bohoslužbách,
nebo telefonicky 
na telefonní číslo: +420 723 073 376.

Filiálky
Domažlice: Chrám U Svatých (v areálu kostela Zvěstování Páně),
Chrastavická 1 - Husova třída, 344 01 Domažlice.

Polžice:
Kaple sv. Petra a Pavla.

Bohoslužby ve filiálkách se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících více krát.

 
Těšíme se, že ohlášené bohoslužby navštívíte
a že to bude pro Vás
nejen splnění povinnosti řádného křesťana,
ale i radostný, dokonce příjemný zážitek.

Nechť láska Boha Otce a Pána Ježíše Krista
i účastenství Ducha svatého zůstává se všemi Vámi.
 
 
Váš duchovní.