Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích 
od 9.30 hodin. Večerní každou sobotu od 17.00 hodin.PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB

04.08.2019 - 7. NEDĚLE PO PADESÁTNICI

09:30 hod. - archijerejská svatá liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

 

11.08.2019 - 8. NEDĚLE PO PADESÁTNICI

09.30 hod. sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1, Domažlice.

 

18.08.2019 - 9. NEDĚLE PO PADESÁTNICI

09.30 hod. sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1, Domažlice.

 

19.08.2019 - PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

09.30 hod. sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

 

25.08.2019 - 10. NEDĚLE PO PADESÁTNICI

09.30 hod. sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1, Domažlice.

 

28.08.2019 - ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

09.30 hod. sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

 

 

 

Bohoslužby ve filiálkách se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát.

Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno v době

po bohoslužbách nebo telefonicky na tel. čísle +420 723 073 376.