03. 02. 2019 - 36. NEDĚLE PO PADESÁTNÍCI
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

10. 02. 2019 - Památka všech zesnulých, kteří trpěli v časech pronásledování víry křesťanské
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

12. 02. 2019 - Sbor třech učitelů a hierarchů: Basila Velikého, Řehoře Theologa a Jana Zlatoústého
09.30 hodin bohoslužba Polžice-Srby.

15. 02. 2019 - Obětování Páně; STRITENŇA HOSPODNĚ
09.30 hodin bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

17. 02. 2019 - Neděle o celném a fariseovi
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

24. 02. 2019 - Neděle o marnotratném a nevětném synu
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.