Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích 
od 9.30 hodin. Večerní každou sobotu od 17.00 hodin.PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB

01.09. 2019 - 11. NEDĚLE PO padesátnici; o nemilosrdném služebníku

09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.


08.09. 2019 - 12. NEDĚLE PO padesátnici
; o zlé moci bohatství

09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.

11.09. 2019 -  Stětí hlavy Proroka, předchůdce a Křtitele Páně, Jana

09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

15.09. 2019 - 13. NEDĚLE PO padesátnici; o zhoubě nepoctivých vinařů

09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.


21.09. 2019 - NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE


09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.


22.09. 2019 - 14. NEDĚLE PO padesátnici
; o Králově hostině a svatebním šatu.

09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


27.09. 2019 - POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ


09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně


29.09. 2019 - 15. NEDĚLE PO padesátnici
; o největších přikázáních.

09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.


Velký půst: 11. a 27. září
jednodenní půst: 6., 13. a 20. září