30. 12. 2018 - 31. NEDĚLE PO PADESÁTNÍCI – o hostině a hostech
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


06. 01. 2019 - 32. NEDĚLE PO PADESÁTNÍCI – Svatých Otců
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


07. 01. 2019 - Narození Pána našeho Ježíše Krista
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


08. 01. 2019 - Druhý den svátku Narození Kristova
10.30 hodin sv. liturgie, Věznice Plzeň, Klatovská třída 202, 301 00 Plzeň.


13. 01. 2019 - 33. NEDĚLE PO PADESÁTNÍCI – neděle před Theofanii
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


14. 01. 2019 - Svátek sv. Basila Velikého a svátek Obřezání
09.30 hodin bohoslužba Polžice-Srby.


19. 01. 2019 - Svátek Křtu Páně – velké svěcení vody
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


20. 01. 2019 - 34. NEDĚLE PO PADESÁTNÍCI – neděle po Theofanii
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.


27. 01. 2019 - 35. NEDĚLE PO PADESÁTNÍCI
09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.