03. 06.  1. NEDĚLE PO PADESÁTNICI – všech svatých
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

10. 06.  2. NEDĚLE PO PADESÁTNICI – všech svatých České země a všech ctihodných a bohonosných Otců Svaté Hory Athonské
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

17. 06.   3. NEDĚLE PO PADESÁTNICI – nemějte starost o pozemské věci
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

24. 06.   4. NEDĚLE PO PADESÁTNICI – o víře setníkově
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.