02. 09. 2018    14. NEDĚLE PO PADESÁTNICI -
o Králově hostině a svatebním šatu
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

04. 09. 2018   
PAMÁTKA SV. BISKUPA GORAZDA
09:30  - Božská liturgie v chrámu sv. Cyrila a Metoděje 
14:35 - panychida na střelnici v Praze – Kobylisích.

09. 09. 2018    15. NEDĚLE PO PADESÁTNICI - o největších přikázáních
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

16. 09. 2018    16. NEDĚLE PO PADESÁTNICI - o svěřených hřivnách
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

21. 09. 2018     NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Pavla v Polžicích.

23. 09. 2018    17. NEDĚLE PO PADESÁTNICI - 
o víře ženy kananejské, Neděle před Povýšením
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

27. 09. 2018    POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně

28. 09. 2018     AKAFIST KE SV. LUDMILE, KNĚŽNĚ ČESKÉ
16:00 hod. - Bazilika svatého Jiří na Pražském hradě.

29. 09. 2018     SOBOTA PO POVÝŠENÍ - SVÁTEK SV. LUDMILY
10:00 hod. - Svatá archijerejská liturgie, Chrám sv. Ludmily v Tetíně okr. Beroun.

30. 09. 2018    18. NEDĚLE PO PADESÁTNICI - Neděle po Povýšení
10:00 hod. - sv. liturgie v Chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě v Domažlicích.