Životopis arcibiskupa Jáchyma (Mgr. Romana Hrdého)

Arcibiskup Jáchym (Mgr. Roman Hrdý) se narodil 8. března 1973 v Hodoníně. Roku 1991 ukončil studium na gymnáziu v Kroměříži a roku 1995 obhájil magisterskou práci na Pedagogické fakultě UP v Olomouci v oboru matematika - biologie. Během studií v Olomouci byl roku 1993 postřižen na žalmistu olomouckého katedrálního chrámu, po promocích dva roky působil v Monastýru Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Vilémově a v Monastýru sv. muč. Gorazda v Hrubé Vrbce. V tomto období začal studovat na Detašovaném pracovišti Pravoslavné bohoslovecké fakulty v Olomouci, po ukončení 3. ročníku roku 1997 odchází do Ruska a stává se na sedm let členem bratrstva Svaté Trojice Sergejovy lávry.

V lávře přijímá z rukou představeného archimandrity Theognosta dne 18. dubna 1997 postřih na monacha se jménem Jáchym, 17. prosince téhož roku je v lávře vysvěcen na jerodiákona a dne 28. března 1999 na jeromonacha. Poslední dva roky pobytu v Rusku studuje v Moskevské duchovní akademii. Roku 2003 se stává představeným Monastýru sv. muč. Gorazda v Hrubé Vrbce a plní si pastorační povinnosti v hodonínském okrese a při budování monastýru. 11. prosince 2003 je uveden do hodnosti igumena a 2. dubna 2006 do hodnosti archimandrity. Roku 2008 se stává členem Eparchiální rady Olomoucko - brněnské eparchie.

Roku 2008 je Eparchiální radou doporučen a Eparchiálním shromážděním zvolen na pomocného biskupa Olomoucko – brněnské eparchie. Biskupské svěcení bylo vykonáno 14. února 2009 v olomouckém katedrálním chrámu. Dne 11. ledna 2014 byl Posvátným synodem povýšen do hodnosti arcibiskupa a ustanoven za arcibiskupa pražského a českých zemí, což ústavním hlasováním schválil téhož dne Sněm na svém mimořádném zasedání.