V priestoroch Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove sa dnes konalo rokovanie 13. mimoriadneho snemu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Hlavným bodom programu bola voľba najvyššieho predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Zúčastnilo sa na ňom 49 delegátov. Keďže sa zišli viac ako dve tretiny všetkých členov, snem bol uznášaniaschopný. Tí v tajnom hlasovaní v pomere 87 percent hlasov zvolili Jeho Vysokopreosvietenosť Rastislava, arcibiskupa Prešovského a Slovenska za metropolitu českých krajín a Slovenska.

Vladyka Rastislav verí, že po slobodnom rozhodnutí delegátov a jeho zvolení sa situácia v Cirkvi upokojí. „Prechádzame vianočným obdobím, pripravujeme sa na sviatok Bohozjavenia. Slovo pokoj často zaznieva v liturgických textoch. Z celého srdca si želám, aby dlhoočakávaný pokoj v našej Cirkvi nastal“, uviedol. Samotná voľba prebehla pokojne.

Pred snemom sa konalo rokovanie Posvätnej Synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Vladyka Jáchym na ňom abdikoval na hodonínsku katedru. Následne bol členmi Posvätnej Synody menovaný za arcibiskupa pražského a českých krajín. Po menovaní sa vzdal možnosti kandidovať na metropolitu českých krajín a Slovenska.
Jeho menovanie, ako i rozhodnutie vzdať sa možnosti kandidovať, bolo snemom jednohlasne potvrdené a schválené v podobe ústavných opatrení.

Rozhodnutie vladyku Jáchyma, vladyku Rastislava neprekvapilo. „Skôr to vo mne vyvolalo veľkú úctu. Vladyka Jáchym je veľmi skromný a zbožný človek a dokázal to i na dnešnom zasadnutí“, povedal.

Na otázku novinárov, či z pozície novej funkcie plánuje nový metropolita nejaké zmeny odpovedal: „Cirkev vnímam ako telo, ktoré sa prirodzene vyvíja. To znamená, že ak nejaké zmeny budú, tak by som bol rád, aby prišli prirodzene, vyplynuli zo života Cirkvi.“

Na post metropolitu nastúpi po vladykovi Kryštofovi, ktorý na svoju funkciu abdikoval 11. apríla 2013.

„Intronizácia – slávnostné uvedenie do funkcie sa bude konať v najbližšej dobe v Katedrálnom chráme svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove. O presnom termíne budeme veriacich a verejnosť informovať“, uviedol tajomník Posvätnej Synody a hovorca Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Milan Gerka.

Tlačové oddelenie Prešovskej pravoslávnej eparchie
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.