Důstojní otcové, drazí bratři a sestry v Kristu!

S lítostí a hlubokým žalem v srdci oznamujeme, že dne 6. listopadu 2018 ve večerních hodinách zesnul po tragické autonehodě (29. 10. 2018) archimandrita ThDr. Martin Marek Krupica, Th.D. Bylo mu 53 let.

Poslední rozloučení s archimandritou ThDr. Markem Krupicou, Th.D. se bude konat 17. 11. 2018 v Litoměřicích v chrámu sv. Václava na Václavském náměstí.

Svatá archijerejská liturgie začne v 9.00 hod., dále bude následovat pohřeb (orientačně v 10.30) a po pohřbu průvod na místní hřbitov, kde bude uložena rakev s ostatky archimandrity Marka.

Věčná Jemu paměť!