V Praze dne 3. února 2016

Ve smyslu platné Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku 
(prováděcích předpisů ke článku 15, bod 10)

vypisuji

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 na funkci ředitele úřadu Eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

 

Požadavky na kandidáty:

-  20 let duchovenské praxe v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku

-  ukončené vysokoškolské teologické vzdělání

-  zkušenosti z vedoucí funkce

-  znalost českého nebo slovenského jazyka slovem i písmem

-  strukturovaný životopis

Možnost doručit přihlášky končí dne 19. 2. 2015.

Přihlášky doručte na adresu Úřadu eparchiální rady, Šárecká 36, 160 00 Praha 6, v uzavřené obálce označené „VŘ – ředitel“.

 

 

                                                                                                              + Michal

 

                                                                                                                Arcibiskup pražský a českých zemí
                                                                                                                Eparchiální biskup