Úřad eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie hledá tajemníka majetkoprávního odboru. Bližší informace viz níže.

Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2015.