V těchto dnech prožívá pražská eparchie velký svátek – svěcení a intronizaci nového arcibiskupa, otce archimandrity Michala (Dandára). Ten byl zvolen na pražskou katedru eparchiálním shromážděním 22. listopadu 2014.

13. 03. 2015 se na základě rozhodnutí našeho Posvátného synodu konalo slavnostní jmenování nového vladyky. Stalo se tak v monastýru v Loděnicích, který je symbolicky zasvěcen patronům pražské eparchie, svatým mučedníkům Václavovi a Ludmile.

Slavnostní obřad jmenování vedl metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, arcibiskup Rostislav. Společně s ním byli přítomni i arcibiskup michalovsko-košický Jiří a arcibiskup berounský Jáchym (ten dnes rezignoval na pražskou katedru, aby umožnil intronizaci otce Michala) a ze zahraničí biskup Damián Fastovský z kyjevské metropolie Moskevského patriarchátu a biskup Antonij Moravický ze Srbského patriarchátu.


Obřadu se účastnilo také mnoho kněží z pražské eparchie i hosté z olomoucko-brněnské eparchie.

Poté se konala slavnostní večeře, kterou připravily sestry zdejšího monastýru v čele s igumenou Valentinou. Při ní zaznělo několik blahopřání nově jmenovanému arcibiskupovi od našich i zahraničních biskupů. Z nich připomeňme vystoupení biskupa Antonije, který tlumočil oficiální blahopřání a pozdravy srbského patriarchy Ireneje jak nově jmenovanému arcibiskupu Michalovi, tak i metropolitovi Rostislavovi.

V sobotu 14. března, se od 9:30 koná v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze slavnostní biskupské svěcení a intronizace arcibiskupa pražského a českých zemí Michala za přítomnosti všech zmíněných biskupů.

Všichni jste srdečně zváni!