Naše církevní obec prožívala chvíle velké duchovní radosti.

V neděli dne 3. 12. 2006 zavítal do Horšovského Týna Jeho Blaženost Kryštof, arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska, aby v místní kapli sv. Mikuláše sloužil archijerejskou svatou liturgii.

Místní duchovní správce prot. Mgr. Vladimír Martinec vladyku přivítal staroslovanským způsobem – chlebem a solí – a poprosil o posvěcení kaple, která prodělala celkovou rekonstrukci.

Během svaté liturgie vladyka Kryštof potěšil a povzbudil místní věřící svou přítomnostía především vřelými slovy kázání o Boží lásce a milosrdenství.

V průběhu liturgie vladyka vyznamenal prot. Vladimíra Martince právem nošen
í zlatého kříže s ozdobami, aby tak vyjádřil poděkování za stovky nezištně odpracovaných hodin, za pastýřskou péči o věřící a rovněž za vězeňskou službu.

Kapli sv. Mikuláše vladyka daroval nádhernou ikonu přesvaté Bohorodice.

Po bohoslužbě se ještě všichni sešli u společného oběda a jen neradi se loučili
s drahým vladykou, s nímž strávili příjemné chvíle v družném rozhovoru.

S vděčností vzpomínáme na tyto krásné nedělní chvíle, které jsme z milosti Boží společně prožili přijavše archijerejské požehnání a Boží světlo.

Vyprošujeme u Hospodina Boha požehnání shůry, aby nad námi všemi bděla neustále Jeho mocná pravice, a blaženému vladykovi přejeme, aby jej Nejvyšší provázel a ochraňoval na „Mnohá a blahá léta!“

Natálie Víchová