Dne 11. 5. 2005 manželé Vichových oslavili diamantovou svatbu.
Církevní obec, věřící, rodina a známi přejí všechno nejlepší, hlavně zdraví.