02. února 2020  v pravoslavném chrámě sv. Mikuláše duchovní správce Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně pokřtil do pravoslavné víry maličkou Marii - Karinu.

Zdroj: www.pravoslavi-horsovskytyn.cz/zivot-obce