Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustila pravoslavná věřící, paní Anna Rozhonová. Zesnula tiše v úterý 10. prosince 2019 v požehnaném věku 99 let.

17. prosince 2019 roku na hřbitově v Poběžovicích se konalo rozloučení se sestrou Annou Rozhonovou.
Věčná paměť!

Zdroj: www.pravoslavi-horsovskytyn.cz