4. srpna 2019 navštívil Pravoslavnou církevní obec v Horšovském Týně Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí a sloužil svatou archijerejskou liturgii spolu s duchovním správcem mitr. prot. Vladimírem Martincem.

Archijerejská božská liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně
Kromě věřících z Domažlic a okolí, Kdyně, Polžic a Horšovského Týna se archijerejské liturgie zúčastnily také pravoslavné věřící z blízkých církevních obcí.

Archijerejská božská liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně
Před chrámem vladyku uvítal starosta církevní obce Vasyľ Hryts tradičním způsobem – chlebem a solí.

Archijerejská božská liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně
Během bohoslužby arcibiskup Michal vyznamenal sestru Annu Rozhonovou medailí sv. muč. Ludmily, kněžny české a otci Vladimíru předal pamětní dárek – náprsní kříž s osobním znakem vladyky, podobiznou sv. Cyrila a Metoděje.

Archijerejská božská liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně
Vladykova promluva o Cyrilometodějské misi a její současný odkaz v českém pravoslaví s důrazem na možnost sloužiti svatou liturgii v rodném jazyce a srdečná modlitební nálada zanechaly v myslích a srdcích věřících hluboký dojem. Jeho slova snad povzbudila přítomné pravoslavné věřící do dalších dnů našeho života. Při této příležitosti požehnal bratrovi Alexandru podrašník a roucho.

Archijerejská božská liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně
Pamětními medailí za obětavou práci pro pravoslavnou obec a naší církev vyznamenal vladyka Michal také bratry Mykolu Yosypchuka, Vasyla Hrytse a Michala Ostriglo.

Archijerejská božská liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně
Sváteční dopoledne bylo zakončeno společným posezením a obědem v místní restauraci. Pak jen neradi se loučili s drahým vladykou, s nímž strávili příjemné chvíle v družném rozhovoru.

Rada PCO v Horšovském Týně