7.  dubna  2019 ve filiálce PCO v Horšovském Týně v chrámě U Svatých v Domažlicích se konala sv. Liturgie, kterou sloužil Mitr. prot. Mgr. Vladimír Martinec.

Touto cestou chceme poděkovat bratrovi Mykoli Yosypchukovi za organizování pohoštěni v tento svátečný den.

Také děkujeme všem dárcům, kteří přispěli k rozvoji pravoslavné církve v ČR.

Rada PCO v Horšovském Týně

Foto: Pravoslavná církevní obec v Horšovském Týně