28. dubna 2019 Pravoslavná církevní obec v Horšovském Týně oslavila jeden z nejvýznamnějších církevních svátků křesťanů Kristovo vzkříšení.

Na bohoslužbách už tradičně převažovali pravoslavné věřící z Ukrajiny, Kazachstánu a také z ČR.

Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal z mrtvých!

Христос Воскрес! Воiстину Воскрес!

Fotoreportáž zde: