6. dubna 2019 v pravoslavném chrámě sv. Mikuláše duchovní správce Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně pokřtil do pravoslavné víry Radka.