16. února 2019 v pravoslavném chrámě sv. Mikuláše duchovní správce Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně pokřtil do pravoslavné víry maličkou Emmu - Andreu.