8. dubna 2018 pravoslavná církevní obec v Horšovském Týně oslavila jeden z nejvýznamnějších církevních svátků křesťanů Kristovo vzkříšení.

Na bohoslužbách už tradičně převažovali pravoslavné věřící z Ukrajiny, Kazachstánu a také z ČR.

Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal z mrtvých!
Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!

Fotoreportáž zde:

Zdroj: www.pravoslavi-horsovskytyn.cz