18. března 2018 v pravoslavném chrámě sv. Mikuláše duchovní správce pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně pokřtil do pravoslavné víry maličkého Vladimíra.

Zdroj: www.pravoslavi-horsovskytyn.cz