11. listopadu 2017 v pravoslavném chrámě sv. Mikuláše duchovní správce pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně Mitr. prot. Mgr. Vladimír Martinec pokřtil do pravoslavné víry maličkou Zlatu. U křtu pomáhali kmotři Ekaterina a Aristarch.

Foto: Bc. Jaroslav Martinec, DiS. | Pravoslavná církevní obec v Horšovském Týně.