Dne 05. listopadu 2017 ve filiálce  PCO v Horšovském Týně v chrámě U Svatých v Domažlicích se konala Svatá liturgie a panychida za duše zemřelých, kterou sloužil Mitr. prot. Mgr. Vladimír Martinec.
 
Touto cestou chceme poděkovat sestře Nině za hezké věnce a květiny, které zdobí naši církevní obci. Dále děkujeme bratrovi Mykoli za dlouhodobou výpomoc v přípravě modlitebních místnosti pravoslavné obce a také děkujeme všem dárcům, kteří přispěli k rozvojí pravoslavné církve v ČR.
 
Rada PCO v Horšovském Týně | foto: Mgr. Alexandr Martinec.