15. října 2017 v pravoslavném chrámě sv. Mikuláše duchovní správce pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně Mitr. prot. Mgr. Vladimír Martinec pokřtil do pravoslavné víry mladou Anastasiu.

Foto: Mgr. Alexandr Martinec | 
Pravoslavná církevní obec v Horšovském Týně.