Pravoslavná církev v českých zemích

Informační materiál pro věřící a příznivce pravoslavné církve ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
Informační leták v češtině zde: A4 letak_scitani lidu CZ web.pdf 289,00 kB

Інформаційний матеріал для віруючих і прихильників Православної Церкви,
підготовлений до Перепису населення та житла 2011 року.
Інформація українською тут:  A4 letak_scitani lidu UA web.pdf 368,50 kB


POZOR!


Sčítání lidu, dodatečné informace o sčítání lidu – ohledně sčítání cizích státních příslušníků

OTÁZKY A ODPOVĚDI ohledně sčítání cizinců:

 

a)      Sčítán je KAŽDÝ (i cizinec) kdo je fyzicky přítomen v bytě, domě, ubytovně apod. v ROZHODNÝ DEN SČÍTÁNÍ – TJ. od půlnoci 26. BŘEZNA 2011. V případě nevyplnění formuláře, či úmyslné uvedení nepravdivých informací HROZÍ VYSOKÉ FINANČNÍ POKUTY, sčítání je zákonná povinnost !

- NIKDO ani cizinec NEMUSÍ být v sčítán v MÍSTĚ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ – FORMULÁŘ DOSTANE KAŽDÝ TAM, KDE ZROVNA JE (nemusí tedy cestovat do místa svého trvalého bydliště !!!), formuláře dostanete při osobní návštěvě sčítacího komisaře, oni před sčítáním navštěvují VŠECHNY domy, byty, ubytovny apod. V případě, že nebudete 2x doma, sčítací formuláře je také možné vyzvednout NA KAŽDÉ POŠTĚ označené jako sběrné místo pro sčítání (je to každá větší pošta nejblíže Vašemu okolí)
– seznam míst pro vyzvednutí a odevzdání formulářů a další odpovědi lze vyhledat:

http://www.scitani.cz/cz/potrebuji_poradit/potrebuji_poradit.html

 

- A to samé při ODEVZDÁNÍ FORMULÁŘE – buď sčítacímu komisaři nebo na té samé poště, kde jste si vyzvedli formulář, nutno odevzdat do 14. dubna !

Co mám vyplnit v otázce č. 5 „Bydliště v rozhodný okamžik“?

Odpověď: Zde jednoduše napíšete adresu místa, kde skutečně bydlíte, kde jste doma. Nemusí to být Vaše trvalé bydliště ani místo, kde jste od sčítacího komisaře převzali formuláře. Napíšete prostě tu adresu, kde se nejčastěji zdržujete, NEMUSÍTE MÍT ŽÁDNÉ POTVRZENÍ, ŽE TAM BYDLÍTE !!!

b)      FORMULÁŘE JSOU POUZE V ČEŠTINĚ, pro cizince budou u každého sčítacího komisaře nebo na poštách k dispozici návody v 8 jazycích.

c)      SČÍTAJÍ SE VŠICHNI, I DĚTI! Za děti údaje vyplňuje rodič, nebo zákonný zástupce

d)     Otázka č. 12 na náboženské vyznání je podrobně rozebrána na letáčcích, které jsme Vám distribuovali, a také jsou stále ke stažení na www.metropolitnirada.cz !