4. září 2012 pravoslavná církevní obec v Horšovském Týně se zúčastnila celocírkevní pouti v Praze k 70. výročí od mučednické smrti sv. Gorazda, pravoslavného biskupa českého a moravsko-slezského.

Ráno uskutečnila se sv. liturgie ke cti sv. Gorazda a jeho druhů v památném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje.

Odpoledne proběhla v Památníku protifašistického odboje v Kobylisích (na bývalé střelnici) na místě mučednické smrti světce uskutečnila se panychida za duchovní otce ThDr. Vladimíra Petřka, Václava Čikla, bratra Jana Sonnevenda a další spolupracovníky svatého vladyky, kteří v tyto dny před 70 lety položili své životy v Praze – Kobylisích za naši svobodu.

Také věčna paměť byla zazpívána u pamětní desce na zdi Pankrácké věznice (Praha 4), kde byli svatý vladyka Gorazd a jeho druzi internováni a mučeni.

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEVNÍ OBEC V HORŠOVSKÉM TÝNĚ

VIDEO ZDE: