Vážený otče Vladimíre,
přijměte naší upřímnou soustrast k umrtí Vaší maminky Klaudii.
Starosta cíkrevní obce V.Hryts a věřící pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně.