Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil pravoslavný věřící, pan Yavor Velinov Todorov. Prosíme o Váši modlitby.

27. října  2015 roku v Merklíně na místním hřbitově se konal pohřeb. Obřad prováděl pravoslavný kněz Vladimír Martinec z Horšovského Týna.

Foto: A.M. / www.pravoslavi-horsovskytyn.cz