17. dubna 2011 naše pravoslavná církevní obec v Horšovském Týně pokřtila do pravoslavné víry mladého Antona.
Křest vykonal prot. Mgr. Vladimír Martinec.