Ve svém příbytku v Monastýru sv. Prokopa Sázavského v Mostě zemřel ze soboty na neděli 24. 10. 2010 důstojný otec protojerej Mgr. Vladimír Kulakov.Jeho nečekaný odchod na věčnost ve věku nedožitých 40 let hluboce zarmoutil duchovní i věřící i jeho rodinu žijící na východním Slovensku. Otec Vladimír byl duchovním správcem v několika církevních obcích, naposledy v Mostě, kde se jako kněz připravoval k přijetí mnišských postřižin.


Byl poctivým, obětavým a vzdělaným pastýřem a mezi věřícími a duchovními velmi oblíbeným knězem. Kněžský pohřeb otce Vladimíra se bude konat ve středu 27. 10. 2010 v chrámu sv. Václava v Litoměřicích.


Poté budou ostatky otce Vladimíra převezeny do jeho rodných Košic.


Pravoslavná církevní obec v Horšovském Týně vyslovuje upřímnou soustrast mamince, sestře a blízkým příbuzným.