21. října 2010 na 89 roce opustil nás pravoslavný věřící Vladimír Diviš.