3. října 2010 naše pravoslavná církevní obec v Horšovském Týně
pokřtila do pravoslavné víry mladého Richarda.
Křest vykonal prot. Mgr. Vladimír Martinec