Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích
od 10.00 hodin. Večerní každou sobotu od 17.00 hodin.

PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB

02. 02. 2020 – 33. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; O ZACHEOVI
10.00 - bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

09. 02. 2020 – NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI
10.00 - bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

15. 02. 2020 – OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ
10.00 - bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

16. 02. 2020 – NEDĚLE O MARNOTRATNÉM SYNU
10.00 - bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

23. 02. 2020 – NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu
10.00 - bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.