Bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích
od 10.00 hodin. Večerní každou sobotu od 17.00.

PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB

04. 10. – 17. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; o svěřených hřivnách Neděle po Povýšení

11. 10. – 18. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; zázračný rybolov na hlubině

14. 10. – Záštita přesvaté Bohorodice; Pokrov

18. 10. – 19. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; o lásce k nepřátelům

25. 10. – 20. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; o vzkříšení mládence

 

Bohoslužby ve filiálkách v Domažlicích (Chrám U Svatých), v Polžicích (kaple sv. Petra a Pavla)
a v Srbech se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát.

Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno v době po bohoslužbách
nebo telefonicky na tel. čísle +420 723 073 376.