Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích od 9.30 hodin.

Večerní každou sobotu od 17.00 hodin.

 

PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB

3. 3. 2019 – NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu

09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

10. 3. 2019 – NEDĚLE VŠEOBECNÉHO SMÍŘENÍ/ПРОЩЕНА НЕДІЛЯ; vzpomínání Adamova vyhnání

09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.

17. 3. 2019 – 1. neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ

09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.

23. 3. 2019 2. sobota Velkého půstu – ZÁDUŠNÍ/ЗАУПОКІЙНА; vzpomínka na předky

09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.

24. 3. 2019 – 2. neděle Velkého půstu – Sv. Řehoře Soluňského – PALAMY

09.30 hodin sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

31. 3. 2019 – 3. neděle Velkého půstu – UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE/ХРЕСТОПОКЛОННА НЕДІЛЯ

09.30 hodin sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.

 

Bohoslužby ve filiálkách se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát.

Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno v době po bohoslužbách nebo telefonicky na tel. čísle +420 723 073 376.