Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích
od 10.00 hodin. Večerní každou sobotu od 17.00.

PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB

                 02. 08. 2020 - 8. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ

                 09. 08. 2020 - 9. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; KRISTUS KRÁČÍ PO MOŘI
 
                 16. 08. 2020 - 10. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; SÍLA VÍRY, MODLITBY A POSTU
  
                 19. 08. 2020 - PROMĚNĚNÍ PÁNĚ; SVĚCENÍ OVOCE

                 23. 08. 2020 - 11. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; O NEMILOSRDNÉM SLUŽEBNÍKU

                 28. 08. 2020 - ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

                 30. 08. 2020 - 12. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; O ZLÉ MOCI BOHATSTVÍ

Bohoslužby ve filiálkách v Domažlicích (Chrám U Svatých), v Polžicích (kaple sv. Petra a Pavla)
a v Srbech se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát.

Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno v době po bohoslužbách
nebo telefonicky na tel. čísle +420 723 073 376.