01. 01. 2018    NOVOROČNÍ SV. LITURGIE
10:00 hod - svatá liturgie s novoročním díkuvzdáním v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

04. 01. 2018    BOHOSLUŽBA VE VĚZNICI V PLZNI
Oslava svátku Rizdva Chrystovoho.

06. 01. 2018    ŠČEDRYJ VEČER - ЩЕДРИЙ ВЕЧІР
17:00 hod - jitřní bohoslužba v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

07. 01. 2018    RIZDVO CHRYSTOVE - РІЗДВО ХPИСТОВЕ /
 NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA
09:30 hod - svatá liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

08. 01. 2018    SOUBOR PRESVATAJA BOHORODICY
09:30 hod - 
svatá liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

09. 01. 2018    SV. PERVOMUČENNIKA ARCHIDIAKONA STEFANA
Bohoslužba v kapli sv. Petra a Pavla v Polžicích. 

14. 01. 2018 OBŘEZÁNÍ PÁNĚ

09:30 hod - liturgie sv. Basila Velikého v Horšovském Týně

19. 01. 2018   ČTVRTEK – ZJEVENÍ PÁNĚ -
 БОГОЯВЛЕННЯ
09:30 hod - svatá liturgie a svěcení vody v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

21. 01. 2018   NEDĚLE O ZACHEOVI
09:30 hod - svatá liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

28. 01. 2018   NEDĚLE CELNÉHO A FARIZEJE
09:30 hod - svatá liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.