06. 05.  5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ – o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha
09:30 hod. - sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.

13. 05.  6. NEDĚLE PASCHÁLNÍ  o slepém
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

17. 05.  NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

20. 05.  7. NEDĚLE PASCHÁLNÍ – sv. 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu v Nicei
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

27. 05.  PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE 
09:30 hod. - sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.

28. 05.  SVATODUŠNÍ PONDĚLÍ – den Svatého Ducha 
09:30 hod. - bohoslužba Srby - Polžice.

03. 06.  1. NEDĚLE PO PADESÁTNICI – všech svatých
09:30 hod. - archijerejská božská liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

10. 06.  2. NEDĚLE PO PADESÁTNICI – všech svatých České země
09:30 hod. - sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.

17. 06.   3. NEDĚLE PO PADESÁTNICI – nemějte starost o pozemské věci
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

24. 06.   4. NEDĚLE PO PADESÁTNICI – o víře setníkově
09:30 hod. - sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.