-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení bratře, sestro v Kristu!

Přijměte pozvání ke společným bohoslužbám

v domovní kaple sv. Mikuláše v Horšovském Týně, Pivovarská 31.


       
Bohoslužby se konají každou nedělí a o církevních svátcích
od 9:30 hodin.
             
Bohoslužby se konají česky nebo církevněslovansky.

Úřední hodiny:
Pondělí - pátek: 11:00 - 12:30
a bezprostředně před a po každé bohoslužbě

Filiálky:
Domažlice - Chrám U Svatých,
Chrastavická 1 u Husové třídě.
Polžice - Kaple sv. Petra.

Bohoslužby ve filiálkách se konají jednou měsíčně,
a dle dohody a potřeby věřících víc krát.

Vyřizování běžných potřeb věřících
je prováděno v době po bohoslužbách,
v kanceláři faráře
nebo telefonicky
na telefonní číslo: +420 723 073 376.
 
Těšíme se, že ohlášené bohoslužby navštívíte
a že to bude pro Vás
nejen splnění povinnosti řádného křesťana,
ale i radostný, dokonce příjemný zážitek.

Nechť láska Boha Otce a Pána Ježíše Krista
i účastenství Ducha svatého zůstává se všemi Vámi.
 
 
Váš duchovní.