PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB

Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích od 9.30 hodin.
Večerní každou sobotu od 17.00 hodin.

PRAVOSLAVNÉ VELIKONOCE 2019

07. 04. 2019 - ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE | БЛАГОВІЩЕННЯ
09.30 hod. sv. liturgie v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.

14. 04. 2019 - CT. MARIE EGYPTSKÉ, 5. neděle Velkého půstu
08.00 hod. bohoslužba, Polžice-Srby.

21. 04. 2019 - VJEZD PÁNA DO JERUSALEMA | KVĚTNÁ NEDĚLE - КВІТНА НЕДІЛЯ
09.30 hod. sv. liturgie a svěcení ratolestí v chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě, Domažlice.

26. 04. VELKÝ PÁTEK
17:30 hod. - VEČERNÍ s vynášením pláštěnice.

28. 04. SVÁTEK KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ | ВЕЛИКДЕНЬ - ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ
07:00 hod. - HORŠOVSKÝ TÝN: Jitřní a svěcení pokrmů, kaple sv. Mikuláše.
09:30 hod. - DOMAŽLICE: VELIKONOČNÍ LITURGIE sv. Jana Zlatoústého, svěcení pokrmů v Chrámě U Svatých, Chrastavická 1 u Husové třídě.

29. 04. SVĚTLÉ PONDĚLÍ
10:00 hod. - sváteční bohoslužba, Polžice-Srby.

30. 04. SVĚTLÉ ÚTERÝ
10:30 hod. - sváteční bohoslužba ve věznici v Plzni na Borech.

 

Bohoslužby ve filiálkách se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát.

Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno v době po bohoslužbách nebo telefonicky
na tel. čísle +420 723 073 376.