Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích
od 10.00 hodin. Večerní každou sobotu od 17.00.


PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB 


03. 05. 2020 - 3. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; sv. žen myronosic

Sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

10. 05. 2020 - 4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném
Sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

17. 05. 2020 - 5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o Samaritánce
Sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

24. 05. 2020 - 6. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o slepém
Sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

28. 05. 2020 - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

31. 05. 2020 - 7. NEDĚLE (PO PASŠE)
Sv. liturgie v kapli sv. Mikuláše v Horšovském Týně.

 

------------------------------------------

Modlitba v období šíření infekcí a smrtelných nemocí

Hospodine, Bože náš, vyslyš nás hříšné a nedůstojné služebníky 
Tvé z výšin Tvého svatého Prestolu, blahost Tvou jsme svými hříchy poskvrnili, 
a moudrost Tvou takto od sebe vzdálili.
Zachraň služebníky Své a odvrať tento trest, 
který si spravedlivě za naše hříchy zasloužíme. 
Odkloň tento strašný meč, který nás neviditelně poráží, ušetři ubohé a slabé služebníky Tvé.
Zachraň před smrtelnou nákazou naše duše, v pokání k Tobě utíkající se zkroušeným srdcem a slzami lítosti. 
K Tobě, Bohu moudrému, naše modlitby vyslyšícímu a pokání nám dávajícímu.
Ty jediný nám můžeš dát milost a spásu Bože náš 
a Tebe oslavujeme, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky až na věky věkův. 
Amen.

------------------------------------------Bohoslužby ve filiálkách v Domažlicích (Chrám U Svatých), v Polžicích (kaple sv. Petra a Pavla)
a v Srbech se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát.

Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno v době po bohoslužbách nebo na tel. čísle +420 723 073 376.