Bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích
od 10.00 hodin. Večerní každou sobotu od 17.00.

PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB


06. 09. - 13. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; O ZHOUBĚ NEPOCTIVÝCH VINAŘŮ

13. 09. - 14. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; O KRÁLOVĚ HOSTINĚ A SVATEBNÍM ŠATU

20. 09. – 15. NEDĚLE PO PADESÁTNICI; O NEJVĚTŠÍCH PŘIKÁZÁNÍCH, NEDĚLE PŘED POVÝŠENÍM

21. 09. – NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

27. 09. – POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ

Bohoslužby ve filiálkách v Domažlicích (Chrám U Svatých), v Polžicích (kaple sv. Petra a Pavla)
a v Srbech se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát.

Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno v době po bohoslužbách
nebo telefonicky na tel. čísle +420 723 073 376.